Tel: (028) 36200420 H.P:0916787923
Email: hailongpack@gmail.com
Tel: (028) 66586470 HP:0949042434
Email: tranvutuyen@gmail.com

Hộp Giấy thực phẩm

công ty sản xuất hộp giấy carton - cong ty san xuat hop giay carton.

TEL: 0907068064 - 0916787923

carton, hộp giấy carton, sản xuất hộp giấy ở TPHCM In hộp giấy là nhu cầu của hầu hết các công ty sản xuất hàng tiêu dùng.

Hộp giấy không chỉ dùng để bảo vệ sản phẩm mà Hộp giấy còn thể hiện chất lượng của sản phẩm và giới thiệu thương hiệu Công ty.

Vì vậy muốn tìm một Công ty in chất lượng để in hộp giấy không phải là đơn giản. Giải pháp cho các quý Công ty đó là Công ty TNHH bao bì Hải Long...